Czy lotnisko w Gdańsku jest bezpieczne?

ILS

Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie należy do jednego z najbezpieczniejszych w kraju. Nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo osób na lotnisku, ale także bezpieczeństwo podczas startu i lądowania. Nad bezpieczeństwem pasażerów czuwa m.in. system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, pokrywającego niemal 100% powierzchni użytkowanej przez pasażerów, a także nowy system do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu.

Samoloty podchodzące do lądowania ze wschodu są pod stałym nadzorem systemu ILS (Instrument Landing System) kat. II. ILS to radiowy system nawigacyjny, wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności. Zainstalowany na lotnisku system ILS kat. II pozwala na precyzyjne podejście według wskazań przyrządów i lądowanie przy wysokości decyzji 30 m, oraz widzialności na drodze startowej wynoszącą 300 m. Minimalna widzialność przy starcie wynosi 125 m.

Nad bezpieczeństwem lotów z zachodu pracują systemy RNAV, RNAV/VNAV i LPV.

Poza wspomnianymi systemami, podstawowym elementem infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo lotów jest odladzanie samolotów. Płyta do odladzania kosztowała lotnisko ponad 11 mln zł – zapewnia jednoczesną obsługę dwóch samolotów kodu C, a latem może służyć jako kolejne miejsce postojowe. Ponadto, gdańskie lotnisko wzbogaciło się m.in. o lotniskowy pojazd ratowniczo-gaśniczy.